STRONA GŁÓWNA

Rodzinny Ogród Działkowy to miejsce dla Ciebie! 
Świąteczne posiedzenie Zarządu ROD

 9 grudnia 2022 r. w Domu Działkowca odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu, które przebiegło w świątecznym nastroju.

 

Czy istnienie naszego ROD jest zagrożone?  

24 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa wprowadza 13 rodzajów stref. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dot. tzw. stref planistycznych w którym 11 z 13 stref planistycznych zakazuje ROD w planie miejscowym. Czy istnienie naszego RDO jest zagrożone?

Więcej

Podsumowanie Walnego Zebrania

22 kwietnia 2023 r. w Domu Działkowca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022. Posiedzenie w dużej części poświęcone było finansom.

Więcej

 

Inwestycje w ROD

W ROD im. Piasta Kołodzieja zakończyła się długo wyczekiwana inwestycja. Budynek gospodarczy został zmodernizowany.

Więcej

   

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 


Szanowni Działkowcy! 
Zarząd ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku informuje

20 kwietnia 2024 roku 
w Domu Działkowca odbędzie się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
-w pierwszym terminie o godz. 10:00
-w drugim terminie o godz. 10:30.

Obecność Działkowców obowiązkowa!

Walne Zebranie w pierwszym terminie będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział ponad połowa członków PZD naszego ROD. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych Działkowców na zebraniu.

Przypominamy również:
Zgodnie z § 15 Statutu PZD obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji spoczywa na Działkowcach.
UCHWAŁA 2/II/2024 w sprawie wysokości opłaty inwestycyjnej w 2024 roku.

Zarząd ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku Uchwałą nr 2/II/2024 z dnia 21.02.2024 roku wprowadził nową stawkę za opłatę inwestycyjną. W 2024 roku nowi Działkowcy, którzy nabędą prawo do użytkowania wieczystego działki w ROD im. Piasta Kołodzieja zobowiązani będą do uiszczenia opłaty inwestycyjnej w wysokości 870,- zł (osiemset siedemdziesiąt zł).
DYŻURY ZARZĄDU ROD im. PIASTA KOŁODZIEJA w 2024 r.

Serdecznie zapraszamy Działkowców na dyżury Zarządu ROD w 2024 roku. 
Spotkania odbywać się będą w każdą trzecią środę miesiąca:

17 kwietnia - godz. 12:00-13:00
22 maja - godz. 13:30-16:00
19 czerwca - godz. 13:30-16:00
17 lipca - godz. 12:00-13:00
13 sierpnia - godz. 12:00-13:00
18 września - godz. 13:30-16:00
16 października - godz. 12:00-13:00
14 listopada - godz. 12:00-13:00
18 grudnia - godz. 12:00-13:00
 
Miejsce: Dom Działkowca w ROD. 

Serdecznie zapraszamy!
UCHWAŁA 5/II/2024 w sprawie nowej stawki opłaty za wywóz śmieci w 2024 roku.

Na posiedzeniu Zarządu ROD dnia 21 lutego 2024 r. podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku. 

Zgodnie z Uchwałą roczna opłata za wywóz śmieci w 2024 roku wynosi 120,- zł od każdej działki.

Terminy przyjmowania opłat ogłoszone zostaną po Walnym Zebraniu.

SEZON WIOSENNY

Drodzy Działkowcy przypominamy!
Od kwietnia 2024 r. zostaną odkręcone zawory z wodą. Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego działkowych zaworów, każdą nieszczelność prosimy niezwłocznie zgłaszać Właścicielom Działek. Prosimy również o dokładne zakręcanie kranów i właściwe gospodarowanie wodą. DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD IM. PIASTA KOŁODZIEJA

W sobotę 16 września 2023 r. odbędzie się szczególny dzień dla naszej społeczności. Zapraszamy serdecznie wszystkich Działkowców z dziećmi i wnukami na długo wyczekiwany DZIEŃ DZIAŁKOWCA, który odbędzie się w centralnym miejscu naszego Ogrodu, czyli w Domu Działkowca. 

Podczas tegorocznych uroczystości wyróżnione zostaną najpiękniejsze działki naszego ROD, a wręczenia dyplomów dokona Prezes ROD. 
 
Przewidziano pieczenie kiełbasek, wspólną zabawę z muzyką na żywo i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 

To dobra okazja by się spotkać, poznać i spędzić czas w miłej atmosferze. Należy koniecznie zabrać ze sobą dobry humor, słoneczną pogodę oraz własny koszyczek. 😊 

Szczegółowy program znaleźć można także na tablicach ogłoszeń w naszym ROD. 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA: 
Data: 16 września 2023 roku (sobota) 
Początek: godz. 15:00 
Miejsce: Dom Działkowca 
Animator dla dzieci: godz. 16:00-19:00 


APEL DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK W NASZYM ROD

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z ogromną prośbą o sumienną segregację wszelkich odpadów, staranne sortowanie śmieci, utrzymanie porządku wokół kontenerów, prawidłowe umieszczanie odpadów w kontenerach i nie pozostawianie śmieci pod i wokół nich. Przypominamy również o nakazie wywozu dużych gabarytów we własnym zakresie.

Teren przy Domu Działkowca jest miejscem odwiedzanym przez gości, spacerowiczów i przede wszystkim dzieci (ze względu na plac zabaw).

Plac przy Domu Działkowca to teren, za którego czystość jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Z pewnością pomoc przyda się również naszemu Gospodarzowi, który codziennie dba o wizytówkę naszego ROD. (zdj. z końca kwietnia 2023)


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 22 kwietnia 2023 r.

Szanowni Działkowcy!
Zarząd ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku informuje, iż
Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok
odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00/11:30 w Domu Działkowca.
Obecność działkowców obowiązkowa!

Prosimy o przesłanie w wiadomości sms lub telefoniczne podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) na niżej wskazane telefony celem przesłania niezbędnych informacji o Zebraniu:
503-394-529  /  500-538-565  /  509-517-775  /  602-246-005


Przypominamy również! Zgodnie z § 15 Statutu PZD obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji spoczywa na Działkowcach.

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ W 2023 ROKU

W 2023 roku opłaty ogrodowe wynoszą:
- opłata członkowska - 6,00 zł
- opłata za 1m2 powierzchni działki - 1,00 zł
- opłata jednorazowa/roczna za wywóz śmieci - 100,00 zł (od każdej działki)

opłata w 2023 r. = 6 zł + (1 zł x powierzchnia działki) + 100 zł

Opłaty należy wnosić od MAJA 2023 do końca SIERPNIA 2023:
- osobiście u Skarbnik (w razie wątpliwości po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym tel. 517 045 059)
- na konto bankowe ROD:
03 8060 0004 0000 3115 2000 0010
Bank Spółdzielczy Odd. w Białymstoku

Prosimy o dokonywanie wpłat terminowo.
Dyżury Skarbnik: w środy w godz. 13:00-17:00.


ROD im. Piasta Kołodzieja na Facebooku

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku oraz poznać nas bliżej zachęcamy do odwiedzania i polubienia naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Do zobaczenia!


Uchwała 24/V/22

Na posiedzeniu Zarządu ROD dnia 11 maja 2022 roku podjęto Uchwałę w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych w ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku.

Administratorami danych osobowych w naszym ROD są następujące (upoważnione) osoby:
- Stanisław Żałobiński - Prezes ROD
- Grzegorz Zając - I Wiceprezes ROD
- Elżbieta Kiercul - Skarbnik
- Anna Suprunowicz - Sekretarz


OBOWIĄZEK SEGREGACJI ŚMIECI

Drodzy Działkowcy!

Uprzejmie przypominamy o obowiązku segregacji śmieci w naszym ROD. W związku z brakiem możliwości wywozu z naszego ROD "dużych gabarytów" prosimy o ich wywóz we własnym zakresie.

Wyrzucanie do ogrodowych kontenerów przedmiotów/rzeczy tj.: fotele, stoły, krzesła, zlewy,  fragmenty dachów, itp. jest niedozwolone, niezgodne z gospodarką odpadami na terenach ROD, stwarza problem ich uprzątnięcia (nie tylko finansowy ale i fizyczny), stanowi duże zagrożenie dla dzieci i osób starszych korzystających z pobliskiego placu zabaw i siłowni.

Bardzo prosimy o staranne podejście do segregacji śmieci oraz o pomoc przy dbaniu o wspólną przestrzeń przy Domu Działkowca, która stanowi naszą wizytówkę.

Uwaga! Kosztem wywozu "dyżych gabarytów" może być obciążony w całości Działkowiec (właściciel śmieci).

(zdjęcie fotela zrobione na początku maja 2022 r.)
OPŁATY ZA DZIAŁKĘ W 2022 ROKU

W 2022 roku opłaty ogrodowe są następujące:
- opłata członkowska - 6 zł
- opłata za 1m2 działki - 0,90 zł
- opłata jednorazowa/roczna za wywóz śmieci - 100 zł

opłata za użytkowanie działki w 2022 r. = 6 zł + (0,90 zł x powierzchnia działki) + 100 zł

Opłaty należy wnosić (w razie wątpliwości po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym z Panią Skarbnik - Działka nr 35 - tel. 517 045 059) na konto bankowe ROD:
Bank Spółdzielczy Odd. w Białymstoku 03 8060 0004 0000 3115 2000 0010 .

Opłatę należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do końca sierpnia 2022 r.
Prosimy o dokonywanie wpłat terminowo.

Dyżury Pani Jadwigi (Skarbnik):
w poniedziałki w godz. 13:00-17:00 i piątki w godz. 13:00-17:00.


WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW 9.04.2022


Uwaga Działkowcy!

W sobotę 9 kwietnia 2022 r. w Domu Działkowca
na terenie ROD im. Piasta Kołodzieja
odbędzie się Walne Zebranie Działkowców.
W pierwszym terminie o godz. 11:30, oraz w drugim terminie o godz. 12:00.

Walne Zebranie w pierwszym terminie będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział ponad połowa członków PZD naszego ROD. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych Działkowców na zebraniu.

Zapraszamy zatem wszystkich Działkowców (członków PZD)
do udziału w tegorocznym Walnym Zebraniu.

"Nic o Was bez Was"

W ramach dostępu do informacji publicznej dnia 29.03.2022 r. (wtorek) w godz. 13:00 - 14:00 w siedzibie zarządu ROD (Dom Działkowca) zostaną udostępnione Działkowcom do wglądu materiały sprawozdawcze, które zostaną przedstawione podczas Walnego Zebrania.
OPŁATY 2021 w ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku


W 2021 roku opłaty ogrodowe są następujące:
- opłata członkowska - 6 zł
- opłata za 1m2 działki - 0,90 zł
- opłata jednorazowa/roczna za wywóz śmieci - 80 zł

opłata za użytkowanie działki w 2021 r. = 6 zł + (0,90 zł x powierzchnia działki) + 80 zł

Opłaty należy wnosić (w razie wątpliwości po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym z Panią Skarbnik - Działka nr 35 - tel. 517 045 059) na konto bankowe ROD: Bank Spółdzielczy Odd. w Białymstoku 03 8060 0004 0000 3115 2000 0010 . Opłatę należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do końca sierpnia 2021 r. Prosimy o dokonywanie wpłat terminowo. Dyżury Pani Skarbnik: w poniedziałki w godz. 11:00-17:00 i piątki w godz. 13:00-18:00.

                                                                                                                                                                                                                                  fot. E.R.
CAŁKOWITY ZAKAZ WYPROWADZANIA PSÓW!W związku z licznymi zgłoszeniami jakie wpływają do członków Zarządu przypominamy, że na terenie ROD im. Piasta Kołodzieja obowiązuje całkowity zakaz wyprowadzania psów bez smyczy. Właścicieli prosimy również o sprzątanie po swoim psie.

Opłaty za użytkowanie działki w 2020 roku

W związku z odroczeniem terminu Walnego Zebrania stawka za 1m2 powierzchni działki w 2020 r. pozostaje niezmieniona.

Wysokość opłaty za działkę w 2020 r. stanowi sumę następujących składników:

- 6 zł  (składka członkowska)

- 0,90 zł za 1m2  (opłata na rzecz Ogrodu) 

- 50 zł  (jednorazowa opłata za wywóz śmieci)

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują: nowy plan zagospodarowania terenu ROD oraz zaktualizowane powierzchnie działek. W związku z powyższym podstawą do obliczenia opłat ogrodowych w 2020 r.  jest nowy "metraż" działki. Czytaj więcej.

 

Całkowity zakaz palenia w ROD!

Uwaga Działkowcy!
na Działkach obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA.
Od 1 stycznia 2016 r. czyli z dniem wejścia nowych przepisów na terenach ROD zabrania się spalania  wszelkich odpadów oraz wypalania traw i gałęzi. Kto łamie ten zakaz podlega surowym karom. Więcej przeczytacie na stronie PZD tutaj

.

Opłaty za użytkowanie działki w 2019 roku.

Uchwała Zarządu ROD im. Piasta Kołodzieja oraz Walnego Zebrania Członków ROD z dn. 03.05.2019 r. w sprawie opłat. Czytaj więcej.

 

Jak zostać działkowcem w PZD?

14 maja 2019 r. Krajowy Zarząd PZD wydał dla osób zainteresowanych nabyciem działki Komunikat „Jak zostać działkowcem w PZD?”. Czytaj więcej.

 


 
 
 
 
 
 

"Nie próbuj mi wmawiać, że natura nie jest cudem. Nie opowiadaj mi, że świat nie jest baśnią"

Jostein Gaarder (z książki Dziewczyna z pomarańczami)
 
 
 
 
 
 
 
(c)2015, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem